Bellevue Park Hotel Riga

Superior hotel
Superior hotel
Reģistrēšanās laiks viesnīcā
Nakšu skaits
Pieaugušie
Bērni
Zīdaiņi
Promo code
Pievienojies BEZMAKSAS privilēģiju programmai
un saņem VAIRĀK!

Kontakti

HOTELS MANAGEMENT SIA
Reģ. Nr. 40003428241
PVN Reg. Nr. LV40003428241

Juridiskā adrese/Faktiskā adrese
Slokas iela 1, Rīga, LV-1048, Latvija

Bankas rekvizīti
SEB banka AS
LV98UNLA0050018712133
UNLALV2X

SIA "Hotels Management"
ir noslēdzis līgumu ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu programmā
Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Projekta numurs: - 3.2.1.2/16/I/001
LIAA līguma Nr.: - SKV-L-2017/119
LIAA līguma datums: - 01.03.2017
IEGILDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Direktore

Ieva Ozola

Tel.: + 371 67069025

Fax: + 371 67069001

Viesu uzņemšanas nodaļa

Evita Ūze

Tel.:: +371 67069002

Fax: +371 67069001

Rezervāciju nodaļa

Jana Roga 

Tel.:: + 371 67069053

Fax: + 371 67069001

Pārdošanas & Mārketinga nodaļa

Baiba Tomase

Tel.: +371 67069015

Fax: + 371 67069001

Konferenču & Banketu nodaļa

Sintija Motoro

Tel.: + 371 67069014 

Fax: + 371 67069008

Ēdienu & Dzērienu nodaļa

Elīna Kaktiņa

Tel: + 371 67069036

Fax: + 371 67069008

Finanšu nodaļa

Jeļizaveta Kotova 

Tel.:+ 371 67069035 

Fax: + 371 67069001

Tehniskais departaments

Andris Zīra

Tel.: +371 67069048

Fax: +371 67069001

integrity="sha384-MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdknLPMO" crossorigin="anonymous">