Bellevue Park Hotel Riga

Superior hotel
Superior hotel
Reģistrēšanās laiks viesnīcā
Nakšu skaits
Pieaugušie
Bērni
Zīdaiņi
Promo code
Pievienojies BEZMAKSAS privilēģiju programmai
un saņem VAIRĀK!

Bellevue Park Hotel Riga privilēģiju programma

Bellevue Park Hotel Riga privilēģiju programma ir domāta katram viesnīcas klientam, kuras ietvaros ir iespējams saņemt atlaides noteiktiem viesnīcas pakalpojumiem.
Privilēģiju programmā piedalās visi Bellevue Park Hotel Riga klienti, kas reģistrējušies un ir apstiprināti privilēģiju programmā viesnīcas mājaslapā.
Reģistrētais privilēģiju programmas klients iegūst tiesības saņemt šādas atlaides
1. 5% atlaidi istabas rezervācijai
2. 20% atlaidi Masāžas studijas Sanum SPA masāžām
3. 10% atlaidi Lobby bārā dzērieniem pēc dzērienu kartes
4. 10% atlaidi Park restorānā A la Carte maltītei
5. 5% atlaidi viesnīcas online rezervēšanas sistēmā publicētajiem piedāvājumiem
Privilēģiju programmas atlaides nesummējas ar viesnīcas mājaslapā publicētajiem piedāvājumiem un sezonas īpašo piedāvājumu.
Reģistrējoties privilēģiju programmā, Programmas dalībnieks brīvprātīgi piekrīt tam, ka viņa sniegtie personas dati tiks apstrādāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.Bellevue Park Hotel Riga apņemas ievērot konfidencialitāti un garantē personas datu drošību un to izmantošanu atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām. Personas dati trešajām personām var tikt izpausti tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā. Personas dati trešajām personām var arī tikt izpausti ar mērķi sniegt pakalpojumus, ko Programmas dalībnieks ir izvēlējies saņemt. Personas dati trešajām personām tiks izpausti tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams, lai trešās personas varētu veikt uzdevumus Programmas dalībnieka un/vai Bellevue Park Hotel Riga vārdā, un viņām ir pienākums šos datus neizpaust un neizmantot citiem mērķiem.
Klientu-lietotāja identificēšanai un administrācijas nolūkos, kā arī Programmas dalībnieks apliecina vai neapliecina savu piekrišanu saņemt mārketinga materiālus, reklāmas un paziņojumus. Programmas dalībniekam ir tiesības pieteikties vai atteikties no minētās informācijas saņemšanas jebkurā brīdī Programmas vietnē,
Dalība Programmā var tikt pārtraukta pēc Programmas dalībnieka un/vai Bellevue Park Hotel Riga iniciatīvas pamatojoties uz savstarpējo vienošanos.

Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 67069000 vai rakstot e-pastu info@bellevue.lv